Trad: QFileDialog :: getFileName hvordan a stille inn standardutvidelse?

Tradverktoy.

Soke trad.

Linjemodus Bytt til hybridmodus Bytt til tradmodus.

QFileDialog :: getFileName Hvordan angir du standardutvidelsen?

QFileDialog :: getOpenFileName (dette, «tittel», «tekst», «Tekstfiler (*. Txt));

Re: QFileDialog :: getFileName hvordan a sette standard utvidelse?

Re: QFileDialog :: getFileName hvordan a sette standard utvidelse?

Re: QFileDialog :: getFileName hvordan a sette standard utvidelse?

QFileDialog * fileDialog = ny QFileDialog; fileDialog- & gt; setDefaultSuffix (& quot; txt & quot;); QString some = fileDialog- & gt; getOpenFileName (dette, «tittel», «tekst», «Tekstfiler (*. Txt)); men jeg far samme melding: «fil ikke funnet» nar jeg skriver inn «fil» uten utvidelse .txt.

Re: QFileDialog :: getFileName hvordan a sette standard utvidelse?

Sa Du ma gjore et ekstra arbeid for a fa dette til a virke slik du vil.

Nar du skriver, dvs. 1 full bane, vil bli returnert i sporet.

Re: QFileDialog :: getFileName hvordan a sette standard utvidelse?

Re: QFileDialog :: getFileName hvordan a sette standard utvidelse?

Re: QFileDialog :: getFileName hvordan a sette standard utvidelse?

hvor «dette» er QFileDialog; koden som vises utfores i konstruktoren til en fildialog avledet fra QFileDialog.

Re: QFileDialog :: getFileName hvordan a sette standard utvidelse?

Na har jeg sporsmal om dette ..

fileDialog-> open (dette, SLOT (slotSel (QString)));

void MainWindow :: slotSel (QString fileNameAndPath)

Er det noen mate a bruke innfodte dialoger og angi standardutvidelse?


Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Registrer deg nå!