Sma Storbyteatre.

Formalet med ordningen.

Sma storbyteater er profesjonelle teatre i Kobenhavn, Frederiksberg, Odense, Arhus og Aalborg, as a supplement to the national scenes in Aarhus, Odense and Aalborg, as well as the theaters of the Copenhagen Theater Association contribute to ensuring a wide range of theater offerings in the store municipalities.

Aftaler: Senest 1. september i forkant av det finansar hvor avtalen om driftstilskud trer i kraft, sender kommunen en forslag til avtale til Slots– og Kulturstyrelsen med henblik pa foreleggelse for Statens Kunstfonds Projektstotteutvalg for Scenekunst. Regnskaber: Arsrapporter for Sma Storbyteatre sendes til Slots– og Kulturstyrelsen senest 5 maneder etter regnskabsarets slutt. Ved s sonregnskab is the deadline 1 December, at the calendar year accounts on 1 June. Budsjettet: Slots– og Kulturstyrelsen skal ikke godkjenne budsjett for de sma storbyteatre.

Arsrapporter.

Annual reports are submitted digitally by the municipal supervisory authority as follows:

The annual report shall clearly indicate how large a percentage share the rent constitutes of the total public operating grant, cf. bekendtgjorelsen om sma storbyteatre, BEK nr. 700:

Afrapportering for projektilskud i reviderte arsregnskaper.

Slots– og Kulturstyrelsens skabeloner.

Slots– og Kulturstyrelsen bruker folgende sjekklister til gjennomgang av institusjonens arsrapporter:

Lov om scenekunst.

LBK nr. 30 av 14/01/2014 (OBS! For: LBK nr. 526 av 04/06/2012)

Bekendtgorelse om sma storbyteatre.

BEK nr. 700 av 27/06/2012.

Finanslovshenvisning.

Det samlede budsjettet for driftstilskud til sma storbyteater kan finnes under Finanslovens § 21.23.21.

Slots– og Kulturstyrelsen.

1553 Kobenhavn V.

Tlf .: 33 95 42 00.

Ordningen gjelder folgende institusjoner.

Det Lille Teater og Marionetteatret.

Teater Hund og Co.

Teatret ved Sorte Hest.

Den Fynske Opera.

Budgetaftaler.

KULTURMINISTERIET: Nybrogade 2, 1203 Kbh. K TLF: 33 92 33 70 MAIL: kum @ remove-this. kum.dk EAN-nr. : 5798000794887 CVR-nr. : 67 85 50 19.

Dialogboksen begynner her. Du kan lukke boksen ved a trykke pa Accept Cookies-knappen eller Enter. Knappen er det siste elementet i boksen.


Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Registrer deg nå!