Schrijfdossier Mathilde Verbeek.

fredag 10. oktober 2014.

Uiteenzetting.

Datakriminalitet kommer i dag mye for.

I Wetboek van Strafrecht er i 1993 ogsa computervredebreuk als strafbaar feit opgenomen.

Det er sikkert noe vi gjor, hvis innbyggerne i Nederland, bekymrer seg om a gjore.

Technologie.

Det kan bli overfort til din b rbare datamaskin uten at du selv har noe av det. Virussen kan bli distribuert som skade parichten til din elektronikk. Computervredebreuk er i alle former straffbare, ogsa nar det ikke blir beskyttet. En datamaskin er en privat privat eiendom, og dette horer privat.

Ogsa bankkort har en dataskjerm som gjor at de kan tas for cyberkriminalitet.

For a na dette blir det brukt moderne og spesialutstyr og programvare.

Ransomware omfatter mange betydninger og kan omfatte alt; Van den kopiere van chips til spreading of malicious software. Det er i dag mulig at den hacker kan se pa datamaskinen ved hva som skjer ved a gjore det, og til og med med Webcam-opptakene kan lage. Hvordan blir menn na faktisk slachtoffer av et virus?

Et virus er veldig vanskelig a unnga. Meestal befinden de virussen zich op websites met veel advertenties. Nar du surfer pa internett, kan du fa et sa ukjent lop. Det er ikke nodvendig a klikke pa en annonse.

Problem i Nederland.

I en undersokelse fra 2013 oppdaget politiet hundrevis av nederlandske besmettinger i lopet av en maned fra bare det ransomware-viruset. Det antall er fortsatt voksende, og dette er en alvorlig sak. Antivirusorganisasjoner prover virus som ransomware mot a holde. Ogsa de har et bilde av mengden ransomware som de mot kommer. Hieruit blijkt dat Nederland een van de meest door computercriminaliteit getroffen landen is in Europa.

Hvordan kommer det og hvor har det med seg? De velferd i Nederland vil v re med: Nederlandere er villig til a gi mer penger for ikke offentliggjoring av privat eiendom. Uit onderzoek bleek dat 10% van de Nederlandse slachtoffers geld overgemaakt naar de hackers. I de fleste tilfeller var dette et belop pa 50 til 100 euro per gang, men dette kunne ogsa oppsta.

Hackere kan overfore virus pa elektronikken til en annen som gjor at filer kan bli odelagt.

Det er bra som flere mennesker av dette vet, slik at de i fremtiden vil v re mer oppmerksomme nar man surfer pa internett.

2 kommentarer:

Tross er det noen punkter av kritikk. Jeg savner nemlig en slot. I det siste avsnittet introduserer du nemlig et nytt delemne. Ogsa er layouten ikke helt klart. Du gir nemlig noen eksempler pa virus, mellom noen eksempler blir det en regel som er slatt og mellom andre ikke.


Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Registrer deg nå!