Nettballregler.

Like mulighet, fair play og respekt for motstanders ferdigheter og sikkerhet.

Det er kjerneverdiene som Netball Rules er basert pa. For a respektere disse verdiene er det ansvaret for:

Spillere skal sorge for at de er fysisk og teknisk forberedt pa a spille spillet, overholde reglene og delta sikkert og rettferdig Trenere eller l rere i spillet for a sikre at spillerne utarbeides pa en mate som overholder reglene, samt a ha forstaelse av sportsadferd og sikker praksis Umpires a bruke spillets regler med upartiskhet, rettferdighet og konsistens Styrende organer pa alle nivaer for a sikre at spillet utfores og utvikles i samsvar med disiplinert og sportslig oppforsel.

Hva er nytt i Rules of Netball.

Den internasjonale nettballforbundet introduserte en ny utgave av regler for nettball i august 2015, som gjelder for internasjonale kamper og alle tilknyttede konkurranser og arrangementer i Australia.

I juli 2017 var det noen sma endringer som ble gjort pa bakgrunn av tilbakemeldinger fra medlemslandene for a gi ytterligere klarhet rundt aspekter av reglene som var usikre i praksis. Disse endringene gjelder fra 1. januar 2018.

Stotte ressurser.

Vi har utviklet ressurser for a hjelpe til med a stotte implementeringen av de oppdaterte reglene og endringene. Bruk linkene under.

Se vare regler for nettball videoer.

Last ned endringene til nettboksregler (PDF)

Last ned kampprotokollene for utfordrere (PDF)

Last ned vare Ofte stilte sporsmal.

Bestill regler for Netball-boken.

Last ned regler for nettboks * (PDF)

* V r oppmerksom pa at denne versjonen er strengt for ikke-kommersiell bruk, og ikke for re-print eller salg. Opphavsretten og immaterielle rettigheter til regler for nettball er eid av INF.


Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Registrer deg nå!